ไทยเร่งพิจารณา ไฟเซอร์ ใช้ 1 ใน 3 ของโดส ฉีดเด็กอายุ 5-11 ขวบ

Advertisement ไทยเร่งพิจารณา ไฟเซอร์ ใช้ 1 ใน 3 ของโดส ฉีดเด็กอายุ 5-11 ขวบ แจง อย.สหรัฐไฟเขียวให้ใช้ได้ ชี้ปริมาณการใช้ลด ผลข้างเคียงก็ลดลง 2 พ.ย. 2564 – นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณี อย.สหรัฐฯ อนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมในเด็กอายุ 5-11 ปี ว่า ปัจจุบันอนุญาตให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ขนาด 30 ไมโครกรัม ส่วนที่ อย.สหรัฐฯ อนุมัติใช้ในเด็ก 5 -11 ปี จะใช้ขนาด 1 ใน 3 หรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัม อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ จะมีการหารือกันในสัปดาห์นี้ว่าจะให้ใช้อย่างไร ส่วนของไทยก็ได้เชิญบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย ให้มายื่นขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม โดยให้ส่งมาให้พิจารณาเพื่อขยายการใช้ในประเทศไทยด้วย […]