สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค.

Advertisement สปสช.10 ก.ย.-กรรมการ สปสช.เผยขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเน้นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มทั้งชุมชนแออัดและโรงเรียนในทุกช่วงอายุ ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 ธ.ค.64 Advertisement รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนอีก 3 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด และ 3. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายเดิมที่ สปสช.ฉีดคือกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กเล็กไม่เกิน 2 ขวบ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนลืมไปว่ายังมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ฉีดได้ไม่ครบ อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนเริ่มคงที่แล้ว ผู้สูงอายุ 50% ได้รับวัคซีนโควิดเข็ม 2 แล้ว […]