สถานีกลางบางซื่อยันฉีดวัคซีนฟรี ใครหาผลประโยชน์แจ้งเอาผิดอาญา

Advertisement 22 มิ.ย.2564 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกแถลงการณ์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 2/64 เรื่อง การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานให้บริการประชาชน ทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ครู บุคลากรจากสถาบัน องค์กร วิชาชีพต่างๆ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบผู้ให้บริการมือถือทุกเครือข่าย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้เข้าถึงวัคซีนแล้วรวมกว่า 3.75 แสนคน (เฉลี่ยวันละประมาณ 12,500 คน) โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เนื่องจากวัคซีนได้มาจากการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความเสียสละในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือจากงานประจำที่มีอยู่ ประกอบด้วย จิตอาสาทางการแพทย์ (อาจารย์แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีจิตอุทิศเวลามาปฏิบัติงานเพื่อเป็นสาธารณกุศล) และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาช่วยปฏิบัติงานทุกวันๆ ละ 11 ชั่วโมง จำนวนรวมมากกว่า […]