ลำปางไม่เลื่อน ฉีดวัคซีนตามกำหนด สัปดาห์หน้าจะได้แอสตร้าฯอีก 7,500 โดส

Advertisement ลำปางไม่เลื่อน ฉีดวัคซีนตามกำหนด สัปดาห์หน้าจะได้แอสตร้าเซนเนก้าอีก 7,500 โดส เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 25/2564 พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งติดตามรายงานผลการเปิดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการเสริมศักยภาพวัคซีน ร่วมกับทางจังหวัดของภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในส่วนของ อบจ.ลำปาง ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส หากกระทรวงมหาดไทย และ ศบค. ยืนยันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนและให้บริการแก่ประชาชนได้ ก็จะสามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจนหอการค้าจังหวัดลำปาง ก็พร้อมสนับสนุนการจัดหาวัคซีนด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวว่า สำหรับประเด็นแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดลำปาง เนื่องจากแผนการกระจายวัคซีนในไทย ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ ทาง จ.ลำปาง […]