เปิดชื่อโรงพยาบาล-ค่าบริการ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ประชาชนทั่วไป

Advertisement วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มประชาชนทั่วไป เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อนัดหมายของโรงพยาบาลได้ที่นี่  ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ