กสิกรไทย แจกเงินพนักงานคนละ 10,000 บาท เป็นกำลังใจสู้โควิด-19

Advertisement กสิกรไทย แจกเงินคนละ 10,000 บาท ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และขยายสิทธิให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดเฉพาะคราว ธนาคารกสิกรไทย ประกาศจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานคนละ 10,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคนของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคาร (K-Companies, กลุ่มบริษัท KBTG) และบริษัทให้บริการสนับสนุนงานแก่ธนาคาร (P-Companies) ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่จ่ายเงิน ในวันที่ 25 พ.ย. 64 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่อาจคาดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้ประกาศขยายสิทธิเกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นการเฉพาะคราว สำหรับพนักงานที่มีอายุ 50-55 ปี และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ ของธนาคาร โดยกำหนดการครั้งนี้ไม่ใช่โครงการร่วมใจจาก แต่เป็นการขยายสิทธิเพิ่มเติมเฉพาะคราวจากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการเดิมที่ธนาคารมีให้กับพนักงานที่มีอายุ 55-60 ปีเป็นปกติอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินค่าชดเชยเกษียณอายุเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมค่าครองชีพ คูณด้วยจำนวนปีของอายุงาน และมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสประจำปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดให้พนักงานที่สนใจยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 8-30 พ.ย.2564 โดยมีผลพ้นจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 […]