จุฬาฯ เปิดผลพัฒนาวัคซีน mRNA ไทย ทดลองในคน ภูมิสูง-กันเดลต้าได้

Advertisement จุฬาฯ เปิดผลพัฒนาวัคซีน mRNA ไทย ผ่านการทดลองในคน 2 เฟส ได้ผลดี-ภูมิขึ้นสูง กันเดลต้าได้ คาดว่าจะผลิตล็อตรีลิสต์เร็วสุดช่วงต้น ธ.ค.นี้ วันที่ 29 ก.ย.2564 ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการจัดเสวนา THAILAND COVID-19 VACCINE FORUM 2021 สถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไทยสู้โควิด-19 โดยทีมประเทศไทย โดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของทีมวิจัยประเทศไทยในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นการรวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 เป็นเวลา 1 ปีกับ 6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากระดมสรรพกำลังร่วมกันทำงาน ซึ่งครั้งนี้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด โดยทีมวิจัยของประเทศไทย ด้าน นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ขณะนี้ผ่านด่านกระตุ้นในหนู ซึ่งพบค่าที่สูงหลายหมื่นไตเตอร์ (titer) […]

จุฬาฯ ประกาศรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด ChulaCov19 ชนิด mRNA

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับอาสาสมัครทดลองวัคซีนโควิด 19 ChulaCov19 ชนิด mRNA เช็กคุณสมบัติเลย วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อทดลองฉีดวัคซีนโควิด 19 ChulaCov19 ชนิด mRNA โดยระบุว่า ประกาศด่วนที่สุด !! เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีสำหรับโครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1 *เพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ คุณสมบัติ – อายุ 56-75 ปี – ไม่มีโรคประจำตัว – ไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 – ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ระยะเวลารับสมัคร – วันที่ 3-10 สิงหาคม 2564 เริ่มทดลองฉีดวัคซีนเมื่อไร – ปลายเดือนสิงหาคม 2564 สมัครทางไหน – กรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้น […]

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกของไทย เริ่มใช้ในมนุษย์วันนี้!

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกของไทย เริ่มใช้ในมนุษย์วันนี้! เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน โรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19 (จุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ทีมนักวิจัย ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองและรักษาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาร่วมกันพัฒนา […]