ย้อนศรกิจการนิสิต! สภานิสิตจุฬาฯ ชงสอบย้อนหลัง คณาจารย์จุฬาฯ เชื่อมโยงกับ กปปส.

Advertisement ย้อนศรกิจการนิสิต! สภานิสิตจุฬาฯ ชงสอบย้อนหลัง คณาจารย์จุฬาฯ เชื่อมโยงกับ กปปส. ชี้ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ออกแถลงการณ์มีใจความสำคัญเชิงข่มขู่ดำเนินการทางวินัยนิสิต ปมมติเลิกแบกเสลี่ยงอัญเชิญพระเกี้ยว ในงานบอล เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายฐิติ ชิวชรัตน์ ประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือยื่นต่อสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 19.5 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 มีรายละเอียดดังนี้ เรื่อง เสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๙.๕ แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ เรียน รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) ด้วยปรากฏว่าสำนักบริหารกิจการนิสิต ได้เผยแพร่ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางเฟซบุ๊คเพจ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม […]

สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 บัดนี้-16 ก.ย.64

  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2564 สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 1 อัตรา สาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วุฒิ ปวส. สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://careers.chula.ac.th/ สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 สมัครงาน (ด่วนที่สุด) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจต้องเขียนข้อความแนะนำตัวและแจ้งวันที่พร้อมเริ่มงาน โดยแนบ Resume, Transcript และเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นไฟล์ .pdf (ต้องรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว) กำหนดรับสมัคร: บัดนี้-15 สิงหาคม 2564 ส่งมาที่ [email protected] พร้อมระบุ Subject: Job App 4_ ชื่อผู้สมัครภาษาไทย ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อกลับ ภายใน 19 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) […]

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกของไทย เริ่มใช้ในมนุษย์วันนี้!

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกของไทย เริ่มใช้ในมนุษย์วันนี้! เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน โรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19 (จุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ทีมนักวิจัย ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองและรักษาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาร่วมกันพัฒนา […]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา TOEIC400 สมัครออนไลน์บัดนี้-17ก.พ.62

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท (หากมีประสบการณ์อาจพิจารณามากกว่าที่กำหนด) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป (หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 บัดนี้-17 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน16,500 สมัครออนไลน์บัดนี้-3ม.ค.62

    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา) ระดับ P7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา + มีผลคะแนน TOEIC400 คะแนนขึ้นไป (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-1ก.ย.60

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน P7 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จ ป.ตรีทุกสาขา – ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) – หากมีประสบการณ์ด้านงานนโยบายและแผน, การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ภายในวันที่ 3 ส.ค.-1 ก.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-9773 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

1 2 4