ก.พ.นี้ขึ้นทะเบียนจำนำรถ แบงก์ชาติแจงยิบปล่อยสินเชื่อต้องมีใบอนุญาต

Advertisement   นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การกำกับดูแลปล่อยสินเชื่อธุรกิจที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (จำนำทะเบียนรถ) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ให้บริการในหลายจังหวัดหรือทำธุรกิจระดับประเทศและระดับจังหวัดเข้ามารับฟังว่า ขณะนี้ ธปท.ร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและบทเฉพาะกาลแล้ว คาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาปลายเดือน ม.ค.นี้ และมีผลบังคับใช้เดือน ก.พ. ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำธุรกิจนี้หากจะทำธุรกิจต่อไปจะต้องขอใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับจากประกาศฯมีผลบังคับใช้ ซึ่ง ธปท.จะใช้เวลาและส่งเรื่องไปขอใบอนุญาตที่คลังภายใน 120 วัน แต่ระหว่างขอใบอนุญาตอนุโลมให้ทำธุรกิจต่อไปตามกรอบกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาตต้องทำธุรกิจตามกรอบที่ ธปท.ดูแลอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นธุรกิจสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อ และคลังเห็นว่าควรกำหนดกติกากลางในการกำกับดูแล โดยมีเกณฑ์ดูแลผู้ประกอบการ 2 ระดับ ระดับแรก สำหรับรายใหญ่ที่ทำธุรกิจทั่วประเทศ กำหนดทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป จะให้บริการภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ทั้งการขอใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตมาก่อน และแจ้งขอทำธุรกิจนี้เพิ่มเติม ในกรณีที่ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้ว ธปท.ให้คิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 28% ต่อปี ส่วนระดับที่สอง ระดับจังหวัดทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท จะได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับหรือพิโกไฟแนนซ์ ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 36% […]