ซีพี ย้ำชัด ! ไม่มีเอี่ยวจัดซื้อซิโนแวค จี้รัฐเร่งจัดหาวัคซีน-หนุนวัคซีนทางเลือก

Advertisement ซีพี ไขข้อข้องใจ มีส่วนเอี่ยวรัฐบาลนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจริงไหม ? ตอบชัดตรงนี้ พร้อมคำนึงให้ภาครัฐบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่อง Advertisement วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19 สำหรับวันนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้ง ในฐานะภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คำนึงถึงประเด็นที่มีความสำคัญต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาครัฐควรบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1. การจัดหาวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลาย และเพียงพออย่างรวดเร็ว 2. ยารักษาผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องมีอย่างเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแจกจ่ายยาต้องมีกระบวนการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้ป่วยทุกคนควรเข้าถึงยาตั้งแต่มีอาการเริ่มต้น และสื่อสารต่อประชาชนให้มีความชัดเจน Advertisement ตอบข้อสงสัยเรื่องที่คนมอง ซีพี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยืนยันว่า การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับซีพี ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังสนับสนุนแนวทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน […]

error: