จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานวิชาการพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement   จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ  1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 32 อัตรา

  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]