สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯเชียงใหม่ รับสมัครวิศวกรวิจัย ป.ตรี มีประสบการณ์

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสรรหาและคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ 1) วิศวกรวิจัย (Satellite Structural Engineer) 1 อัตรา ช่วงเงินเดือน 22,000 – 36,000* บาท – เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ – ผ่านการเกณฑ์ทหาร (หากเป็นเพศชาย) – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา Mechanical Engineering, Aerospace Engineeringหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการออกแบบ 3D โดยละเอียด สร้างแบบร่าง CAD และเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสนับสนุนการผลิตและการประกอบส่วนประกอบ – สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกสำหรับส่วนประกอบทางกล เช่น แผงโซลาร์เซลล์ บูม และโครงสร้างสนับสนุนอื่นๆ และกลไกสำหรับระบบย่อยดาวเทียม – ประสบการณ์ 1-5 […]

สำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ รับสมัครคนงาน วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4

  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 1) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ชายไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน ร.ด ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว อายุ 20-60 ปีขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ เป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุก ประเภทชนิดที่ 2 ที่ไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก เป็นบุคคลที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบประวัติได้ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ชายไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน ร.ด. ชั้น ปีที่ 3 มาแล้ว อายุ 20-60 ปีขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี เป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ที่ไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก […]

จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา

  จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1. ตําแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 2. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 3. ตําแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  6 อัตรา การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/web2556/ หัวข้อ“การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))