จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา

Advertisement   จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1. ตําแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 2. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 3. ตําแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  6 อัตรา การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/web2556/ หัวข้อ“การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))