จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

Advertisement   จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 17-24 ธันวาคม 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารใหม่ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))