ส.ป.ก.สระบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-27ก.ค.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี Advertisement สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) เลขที่ 681/24 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

  จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสระบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสระบุรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))