มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 30 อัตรา

Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน (รอบที่สิบเอ็ด) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เขตพื้นที่ กลุ่มประเภทและจำนวนที่รับสมัคร ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อัตรา คือ – นักศึกษากำลังศึกษา 3 อัตรา – ประชาชนทั่วไป 2 อัตรา ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  1 อัตรา คือ – นักศึกษากำลังศึกษา 1 อัตรา ตำบลดงครั้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  3 อัตรา คือ – บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา – […]