จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

Advertisement   จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดยะลา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 1. กองร้อย อส.อ.เมืองยะลา 6 อัตรา 2. กองร้อย อส.อ.เบตง 17 อัตรา 3. กองร้อย อส.อ.ยะหา 8 อัตรา 4. กองร้อย อส.อ.รามัน 9 อัตรา 5. กองร้อย อส.อ.บันนังสตา 7 อัตรา 6. กองร้อย อส.อ.ธารโต 17 อัตรา 7. กองร้อย อส.อ.กาบัง 2 อัตรา 8. กองร้อย อส.อ.กรงปินัง 7 อัตรา […]