จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 24-30ธ.ค.64

Advertisement   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))