พาณิชย์ปทุมธานี รับสมัครจนท.โครงการสร้างทีม Salesman ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.65 ถึง 30ก.ย.66 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชายหรือเพศหญิง (หากเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ป.ตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) โปรแกรม Line , Facebook และสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เป็นอย่างดี มีไวพริบ คล่องแคล่ว […]

จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

  จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 21-28 พ.ค.64

  จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ชีวการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี หรือ สามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่าน E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))