จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานวิชาการพัสดุ 24-30 ธ.ค.64

Advertisement   จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ – เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือใช้ผลการตรวจ ATK มาแล้วไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))