ประกันสังคมตาก รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 25-31ต.ค.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการทั่วไป Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร 25-31 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6

  จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 ตั้งแต่วันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 จังหวัดตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดตาก วุฒิ ม.6/ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด 4. เงื่อนไขการรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: