จองวัคซีน โมเดอร์นา รพ.สมิติเวช เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 11 โมง วันนี้

Advertisement เปิดขั้นตอนจองวัคซีนโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลสมิติเวช เข็มละ 1,650 บาท วันที่ 12 กรกฎาคม คนแห่จองจนเว็บขัดข้อง เลื่อนเวลาเป็น 11.00 น. ส่วนเครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังเปิดให้จองต่อเนื่อง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทางโรงพยาบาลเอกชน แม้หลายแห่งจะได้รับการจองหมดอย่างรวดเร็ว แต่วันนี้ (12 กรกฎาคม) ยังคงมีการเปิดให้จองผ่าน 3 โรงพยาบาลชื่อดัง รายละเอียดดังต่อไปนี้ จองวัคซีน โมเดอร์นา โรงพยาบาลสมิติเวช ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีน – เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. (จองได้จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน) อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าจองวัคซีนทางเลือกเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบขัดข้อง โรงพยาบาลกำลังดำเนินการแก้ไข และจะเปิดให้เข้าจองอีกครั้ง เวลา 11.00 น. – […]

จองวัคซีน โมเดอร์นา รพ.เกษมราษฎร์ – บำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 ก.ค. 64

เปิดขั้นตอนจองวัคซีนโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเอกชน เครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 โมง 9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทางโรงพยาบาลเอกชน แม้หลายแห่งจะได้รับการจองหมดอย่างรวดเร็ว แต่วันนี้ (9 กรกฎาคม) ยังคงมีการเปิดให้จองผ่าน 2 โรงพยาบาลชื่อดัง รายละเอียดดังต่อไปนี้ จองวัคซีน โมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์, การุญเวช และเวิลด์เมดิคอล ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีน – เปิดให้จอง 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 – ราคาเข็มละ 1,650 บาท จองผ่านเว็บไซต์ ksbrhospital.com หรือ กดที่นี่ – ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน ข้อแนะนำก่อนฉีดวัคซีน […]