‘หมอพร้อม’ จองฉีดวัคซีนทะลุ 430,588 ราย ประชาชนทั่วไป รอเดือน ก.ค.

Advertisement ‘หมอพร้อม’ จองฉีดวัคซีนทะลุ 430,588 ราย ประชาชนทั่วไป รอเดือน ก.ค. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) กล่าวว่า กล่าวถึงการลงทะเบียน “หมอพร้อม” เพื่อจองฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยระบุว่า สำหรับการลงทะเบียน “หมอพร้อม” ในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิดนั้น ต้องขออภัยที่บางช่วงระบบติดขัด เนื่องจากมีคนเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจองวัคซีนล่าสุดวันที่ 2 พ.ค.เวลา 09.00 น. มีประชาชนที่จองรับวัคซีนแล้วจำนวน 430,588 ราย แบ่งเป็นทาง Line 329,717 ราย ส่วนแอพพลิเคชัน จำนวน 100,871 ราย “เมื่อมีการมาลงทะเบียนพร้อมๆกันจำนวนมาก ก็ทำให้บางช่วงติดขัด ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ไข ส่วนพี่น้องประชาชนบางท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านไลน์ หรือผ่านแอพพลิเคชัน สามารถสอบถามทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ […]