สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ6-17มิ.ย.60

Advertisement   สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร 13 อัตรา 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 5. คนประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท **สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559 […]