เปิดกฎหมายใหม่ที่ไทยกำลังจะมี ล้ำหน้าสุดในเอเชีย! คนรักเพศเดียวกัน’จดทะเบียน’ รัฐให้สิทธิ์อะไรบ้าง?

Advertisement   ใกล้ความจริงแล้ว สำหรับความหวังของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในไทย หรือคนรักเพศเดียวกัน ประมาณมากกว่า 6 ล้านคน จะได้มีกฎหมายรับรองสิทธิชีวิตคู่ ถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย จากแนวคิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีความพยายามยกร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต มาตั้งแต่ปี 2556 กระทั่งล่าสุด พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายให้เร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. ให้ทันภายใน พ.ย. 2561 แม้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแรก รับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ว่าเห็นด้วยหรือไม่? ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องเร่งกระบวนการต่างๆ ให้ทันเวลา ด้าน นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ เปิดเผยทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทางรัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการมาให้เร่งรัดในเรื่องกระบวนการ โดยวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.นี้ จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้ ขึ้นเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และของรัฐบาล เพื่อฟังความคิดเห็น เป็นเวลา 15 วัน พร้อมจัดเวทีฟังความคิดเห็นใน 5 […]