มาแล้ว!! โครงการ1ตำบล1ทุน เกือบ1,000ทุน!! โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้มีวุฒิ ม.6 เรียนจบแล้วทำงานในเรือสำราญได้!!(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน)

Advertisement   มาแล้ว!! โครงการ 1 ตำบล 1 ทุน (เกือบ 1,000 ทุน) สวัสดีน้องๆ มีข่าวดีมาฝากสำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 ทุน จากโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม โครงการนี้อยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ “พนักงานเรือสำราญมีเกียรติ สร้างรายได้ สร้างอนาคตประเทศไทย” ได้มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญหรือสายอาชีพ ได้ศึกษาต่อโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม CRUISE & HOTEL TRAINING SCHOOL เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในตำบลทั่วประเทศ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม นครศรีธรรมราช CRUISE & HOTEL TRAINING SCHOOL เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 8 เดือน เพื่อผลิตบุคลากรทำงานบนเรือสำราญหรือโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว กว่ามาก 30 รุ่น โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ *ระหว่างฝึกงานมี #รายได้เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท *เรียนจบสอบสัมภาษณ์ผ่านมีรายได้ขั้นต่ำประมาณ […]