(5อัตรา) รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-29ก.ค.59

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 4  อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิพร้อมเงินค่าครองชีพ ดังนี้ – วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ขั้น 9,410 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        ขั้น 8,750 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ งานลงทะเบียนผู้ป่วยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู สนับสนุนการบริการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และผู้มารับบริการ ทำงานธุรการหน่วยในการจัดทำ และผลิตเอกสาร ทำการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม และทำรายงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,500

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา,คอมพิวเตอร์, บริหารการศึกษา, การจัดการ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าตอบแทน : เงินเดือนขั้นต่ำ 16,500 บาท + ค่าประสบการณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม รพ.จุฬาฯ ติดต่อด่วนที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-2564433, 087-7020944 คุณ เอ (พรพิมล) ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-31 ก.ค. 59

(ด่วน!!90อัตรา) โรงพยาบาลเมืองพัทยา รับสมัครงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง 18 ตำแหน่ง 90 อัตรา เพื่อสรรหาเป็นบุคลากรประจำเดือน ก.ค.-ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (full time/part time) 3 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา 2. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (ผ่าตัด full time) 2 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล – ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 6 เดือนขึ้นไป 3. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (วิกฤต full time) 2 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า […]

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน ม.3/ม.6/ป.ตรี (20 มิ.ย.-1ก.ค.59 และ 1ก.ค.59 เป็นต้นไป)

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานเปล 1 อัตรา  เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย อายุ 18-40 ปี – วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคาร 7 ชั้น 5 สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป จนกว่าจะคัดเลือกได้ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานเปล 2. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – […]

(147อัตรา)สสจ.ขอนแก่น รับสมัครงาน วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา – รพ.ชำสูง 3 อัตรา – รพ.เปือยน้อย 1 อัตรา – รพ.อุบลรัตน์ 9 อัตรา – รพ.มัญจาคีรี 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,760 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยการพยาบาล 14 อัตรา – สถานีอนามัยตำบลบ้านแท่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท 1 อัตรา – สถานีอนามัยบ้านดอนตู่ ต.ศรีบุญเรือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท 1 อัตรา – สถานีอนามัยบ้านหนองเสาเล้า ต.ขัวเรียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ 1 อัตรา […]

(3 อัตรา) กรมสุขภาพจิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน10,200-15,000

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปีต่อจากอนุปริญญาหรือ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ตั้งแต่ 1-17 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(มี ป.ตรี ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา) รพ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี  ในสาขหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 3. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 4. นายช่างเทคนิค 1 […]

(7 อัตรา) รพ.พหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000-19,500

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัย 4. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ […]

รพ.อานันทมหิดล รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา เงินเดือน16,280-17,260

  โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่มอีก 15 อัตรา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.59 สิทธิกำลังพล  รายได้ – เงินเดือน 16,280 บาท/เดือน (บรรจุครั้งแรก) – เงินเพิ่มปีละ 300 บาท จนถึงเงินเดือน17,260 บาท/เดือน – เงินค่าวิชาชีพ 1,500 – 2,000 บาท/เดือน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ 3 เดือน – ค่าตอบแทนเวรบ่าย/ดึก เวรละ 240 บาท ถึง 340 บาท – เวร EXTRA (เวรที่ 21 ขึ้นไป) 600 บาท – ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตร เฉพาะทางการพยาบาลได้รับเงินเพิ่ม 1,000 – 2,000 บาท/เดือน เมื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับหลักสูตรที่ศึกษา – ค่าเสี่ยงภัยสำหรับหน่วยเวชกรรมฉุกเฉิน 1,000 บาท/เดือน […]

(70อัตรา) รพ.ราชวิถี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,960

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 70 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต – มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

1 6 7 8