มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.โท สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์บัดนี้-16พ.ย.61

Advertisement       มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ชาย/หญิง สัญชาตไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.โท สาขาเกษตรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ส่งจดหมายสมัครงาน บัดนี้-16 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม