(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

Advertisement   สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติงานใน จ.อุดรธานี คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถในการพิมพ์ดีด หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กับการบันทึกข้อมูล ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.pawn.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ หรือส่งเอกสารทั้งหมดมาทางอีเมล์ [email protected] (จัดเอกสารในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf) หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  เปิดรับสมัครบัดนี้-30 มิ.ย.60 (สำหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์ จะนับวันที่ลงประทับตราในการจัดส่ง และให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายในการรับสมัคร) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  […]

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุดรธานี คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 มิ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร