(3อัตรา) สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.ค.59

Advertisement สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวุฒิ : ป.ตรี/ป.โท อัตราค่าจ้าง : แรกบรรจุเดือนละ 10,970 บาท (วุฒิ ป.ตรี) (จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) หรือ ค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 15,120 บาท (วุฒิ ป.โท)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 2. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าจ้าง : แรกบรรจุเดือนละ 7,700 บาท (วุฒิ ปวช.) (จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท) […]