สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานสภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ 7-21มี.ค.62

Advertisement สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หากมีภูมิลำเนาใน จ.สุรินทร์ หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก จะได้รับพิจารณาพิเศษ หากเคยเป็นผู้ผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่มาแสดง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 และสถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 7-21 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-3ส.ค.60

  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท – ได้รับ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,410 บาท – วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล – ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้าน Central Sterilization Supply Department จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ปฏิบัติงาน จ.สุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต […]

ธ.ก.ส.รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน12,000 19-28เม.ย.60

    ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท เปิดรับสมัคร 19-28 เม.ย.60