ธนาคารออมสินภาค16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รับสมัครบัดนี้-5ธ.ค.60

    ธนาคารออมสินภาค 16 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เปิดสมัครทางเว็บไซต์ https://job.gsb.or.th บัดนี้-5 ธ.ค. 2560 หากมีข้อสงสัยในการสมัคร โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2299 8000 ต่อ 030211-12 และ 030221    

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานี คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถในการพิมพ์ดีด หรือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการบันทึกข้อมูล ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 มิ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานี คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 มิ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสมบัติเฉพาะ : มีภูมิลำเนาบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายังอีเมล์ [email protected] (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG) ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ส่งตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 […]