(16อัตรา) ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน16,050

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 16,050 บาท เปิดรับสมัคร 4-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(ด่วน!!!) การบินไทยรับสมัครงาน 565 อัตรา เปิดรับสมัคร4-15ก.ค.59

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย รุ่น TQV 2016 จำนวน 525 อัตรา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย รุ่น TQV 2016 ที่มีความรู้สื่อสาร (อ่าน พูด) ภาษาจีน (แมนดาริน) จำนวน 40 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางบินจีน และ/หรือ เส้นทางที่ บริษัทฯ กำหนด   การรับสมัครงาน การบินไทย : ผู้สมัครจะต้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลประวัติให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด

รับสมัครงาน47ตำแหน่ง!! ไม่จำกัดจำนวน-หลายพื้นที่ เพื่อร่วมงานกับการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า WingSpan Services Company Limited  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้ 1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน 2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น […]