แอร์เอเชีย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานเชียงใหม่-ดอนเมือง-ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-พัทยา-หาดใหญ่-ร้อยเอ็ด

Advertisement     หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดอีกทีที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be สามารถสมัครงานทางเว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หรือทาง LinkIn  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดโทรสอบถาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-562-5700 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำแหน่งงานว่าง :   1. Security Officer ปฏิบัติงานสนามบินหาดใหญ่ Male or Female, Age between, 23-35 years old. Bachelor’s Degree in any field. Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with […]

(16อัตรา) ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน16,050

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 16,050 บาท เปิดรับสมัคร 4-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

รับสมัครงาน47ตำแหน่ง!! ไม่จำกัดจำนวน-หลายพื้นที่ เพื่อร่วมงานกับการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า WingSpan Services Company Limited  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้ 1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน 2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น […]

(50อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) รับสมัครงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บัดนี้-ก.ค.59

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ – ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)  – ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) – ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง – ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ – จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร – สัญชาติไทย  – […]