(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-6ม.ค.60

Advertisement Advertisement องค์การสวนสัตว์ รับสมัครลูกจ้างรายเดือน 1. ปฏิบัติงานประจำเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร หรือในสาขาที่เหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 18,900 บาท – ป.โท สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 3. ปฏิบัติงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 9,310 บาท – วุฒิ ม.3/ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ Advertisement 4. ปฏิบัติงานวิจัยและงานบำรุงสวนสัตว์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่) – ป.ตรี […]