(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง 76อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-31ธ.ค.61

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 76 อัตรา ประเภทพนักงาน 1. เลขานุการ 5 อัตรา 1.1 เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา : ป.โททุกสาขา 1.2. เลขานุการ 3 จำนวน 4 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา : ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร บัญชี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น แต่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน 3. พนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 2 อัตรา :ป.ตรีทุกสาขา 4. นิติกร 3 จำนวน 2 […]

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอก รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานในลำปาง/เชียงใหม่/ปทุมธานี/สกลนคร และประเทศเมียนมาร์

  บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  โทร : 089-0455538 (คุณณรงค์) , 093-7380208 (คุณวันชัย) , 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116 หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดโดยย่อ อัพเดทเมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ https://www.advanceseeds.com/ […]

สำนักงานจัดหางานลำปาง เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ใครหางานว่าง ใครหาคนร่วมทำงาน เชิญพบกัน10ม.ค.นี้!!(รายละเอียดด้านใน)

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ในวันพุธที่ 10 มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับสมัครงาน  ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านประสงค์เข้าร่วมงาน  กรุณาแจ้ง ตำแหน่งงานว่าง ให้สำนักงานฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๖๕๐๔๘ หรือ E-mail: [email protected] ภายในวันพุธที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อสำนักงานฯจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเชิญนายจ้าง  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เชิญร่วมงานตลาดนัดแรงงาน 18-19พ.ค.60

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 18-19 พ.ค.60 ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้า smartjob.doe.go.th หรือจัดส่งเอกสารมาทางอีเมล์/โทรสาร ตามรายละเอียดในภาพด้านล่างนี้ (หากไม่สามารถดาวน์โหลดภาพด้านล่างได้ คลิกที่นี่ เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5426 5049 หรือ 0 5426 5051-52    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงาน26-30 ก.ย.59

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ [ads] คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ กฟผ. – อายุ 31-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาทางด้านสื่อสารมวลชน – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนยังไม่หมดอายุนับถึงวันสมัคร – มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือบิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้) สถาบันคชบาลแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-30ก.ย.59

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ บัดนี้-30 ก.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดและใบสมัคร [ads] [ads=center]