(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุทำงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8พ.ค.61

Advertisement     หมายเหตุ : สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท+มีประสบการณ์) 2. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีประสบการณ์+มีใบประกอบวิชาชีพ) 3. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบประกอบวิชาชีพ) 4. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบประกอบวิชาชีพ) 5. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จานวน 1 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์ได้) SME Bank รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.59

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank  เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEsไทย ทั้งเป็นแหล่งทุนและสนับสนุนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสด้านการตลาด ให้ผู้ประกอบการ SMEsไทย เติบโต ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ทีมงานที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น คือส่วนสำคัญที่จะเป็นพลังผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsไทย ให้เติบโตเคียงคู่กับธนาคาร  สนใจร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อน SMEs ไทย กับ SME Bank กรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัคร ONLINE หรือ มาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 14 อาคาร SME Bank (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ธนาคารจะนำใบสมัครของท่านมาพิจารณาคุณสมบัติ หากประวัติของท่านได้รับความสนใจธนาคารจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงานเต็มรูปแบบและทำการทดสอบตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าในการสมัครงาน การทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเท่านั้น [ads] ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) / ช่างก่อสร้างหรือโยธา / เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) – […]