รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก(ป.ตรี)/เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)/เจ้าพนักงานการเงินฯ(ปวส.) 1-7มี.ค.62

Advertisement     รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 1-7 มี.ค.62 โทร. 073-510474 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 26ก.พ.-4มี.ค.62

    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายในวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครคนงาน129อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-28ก.พ.62

    กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป  1. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้, รถทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา 2. ปฏิบัติงานประจำรถ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้) และปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 53 อัตรา 3. ปฏิบัติงานกวาดขยะ (กวาดถนน, กวาดตลาด) จำนวน 58 อัตรา เอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัคร – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป – สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ – สำเนาใบขับขี่ประเภท1หรือ 2 (เฉพาะตำแหน่งขับรถ) 1 ฉบับ *หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลของเทศบาลเมืองปัตตานีเท่านั้น (ต.จะบังติกอ ต.อาเนาะรู ต.สะบารัง) […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 22-29ต.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ อ.สุไหงปาดี และ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 ภายในวันที่ 22-29 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม