(3อัตรา) กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

Advertisement Advertisement กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินการธนาคาร ทางการเงินและการธนาคาร ทางการบริหารการเงิน ทางการเงินและการลงทุน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน  Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 7-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.20-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

สกอ. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน11,500-12,650

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.-1 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 โทร.0 2610 5284-5 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน12,000

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาด่วน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  อัตราเงินเดือน  12,000  บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านการเขียน เช่น การเขียนข่าว , บทความ , อินโฟกราฟิค , หนังสือราชการ เป็นต้น อยู่ในระดับดี – มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม MICROSOFT WORD, POWER  POINT, MICROSOFT  EXCEL – มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล , […]

(4อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมรายได้ 13,280 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ หรือภาษาต่างประเทศ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนงานบริหารบุคคล สำนักงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง>ข่าวสมัครงาน […]

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,500

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา,คอมพิวเตอร์, บริหารการศึกษา, การจัดการ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าตอบแทน : เงินเดือนขั้นต่ำ 16,500 บาท + ค่าประสบการณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม รพ.จุฬาฯ ติดต่อด่วนที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-2564433, 087-7020944 คุณ เอ (พรพิมล) ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-31 ก.ค. 59

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน ม.3/ม.6/ป.ตรี (20 มิ.ย.-1ก.ค.59 และ 1ก.ค.59 เป็นต้นไป)

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานเปล 1 อัตรา  เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย อายุ 18-40 ปี – วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคาร 7 ชั้น 5 สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นไป จนกว่าจะคัดเลือกได้ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานเปล 2. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – […]

(ป.ตรี ทุกสาขา)กรมพัฒนาสังคมฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน18,000

กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 15/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ค.59 ในวัน เวลาราชการ ณ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2659 6267 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำเปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000-16,500

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา – สำนักงานเลขานุการกรมฯ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า  2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) BOI รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังนี้ หน่วยที่ 1 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 – มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ – มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ – มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย – มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ – มีความกระตือรือร้น และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Microsoft Visio และสามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หน่วยที่ 2 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อัตราว่าง […]

(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กพร. เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 2 (จ.อุดรธานี) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 3. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต […]

1 2 3 4 15