สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงานกทม./โคราช/ชลบุรี สมัครออนไลน์2-12มี.ค.62

    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 3 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, นครราชสีมา และชลบุรี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, เทคโนโลยีการเกษตร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เกษตร, การตลาด, บัญชี, การเลขานุการ, พาณิชยการ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดได้ สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้โดยไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th ภายในวันที่ 2-12 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิ ปวส.เพศชาย บัดนี้-26ก.พ.62

    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปวส.ขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 044244130 ต่อ 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นครราชสีมา รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 1-7มี.ค.62

    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา หมู่ 1 ต.หนองศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-7 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภูมิภาค คุณวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่มีอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง ภายในวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา ปฏิติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา […]

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง256อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์6-20ก.พ.62

    อบจ.นครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://koratpao.thaijobjob.com หรือ http://www.koratpao.go.th ภายในวันที่ 6-20 ก.พ.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.044 251 202 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-7ก.พ.62

    กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 2 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-305131, 305134 ต่อ 165 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับสมัครนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส.เงินเดือน17,800 11ก.พ.-4มี.ค.62

    สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 17,800 บาท วุฒิ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเลฺ็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ที่ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา 345 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ-เลี่ยงเมือง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.044-307300 ถึง 2 ต่อ 2004 ภายในวันที่ 11 ก.พ.-4 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08newsjob_detail.php?ids=17773

1 2 3 5
error: