กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ในสถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. พนักงานเงินและบัญชี รับสมัคร/ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. พนักงานประจำสำนักงาน รับสมัคร/ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาค รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต23-31ก.ค.61

    กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 1 อัตรา บรรจุเชียงใหม่ เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. เจ้าหน้าที่การเกษตร  จํานวน 1 อัตรา (บรรจุขอนแก่น) เงินเดือน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา (บรรจุสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และแม่ฮ่องสอน) เงินเดือน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 4. พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน […]

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.17-25พ.ย.59 เงินเดือน11,400

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชาเท่านั้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 17-25 พ.ย.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-17ต.ค.59

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการใช้ Internet) ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 5-17 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(288อัตรา สมัครออนไลน์ มีป.ตรีทุกสาขา) กรมท่าอากาศยานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร7-21ต.ค.59

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ 288 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ภายในวันที่ 7-21 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (ตำแหน่งงาน/อัตราว่าง/อัตราเงินเดือน/เงื่อนไขการสมัคร) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆ/วิชาที่สอบ)  [ads] [ads=center]    

(10อัตรา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.59 เงินเดือน18,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 8 จังหวัด 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อาคารส่วนขยายศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ภายในวันที่ 22-28 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ​คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 22-31 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม  3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ​คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ […]

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-2ก.ย.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) 1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ ประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 10,840 บาท (ปวท.), […]

(9อัตรา)กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี รับสมัคร11-29ก.ค.59

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี หลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อ.ละงู จ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ประมงสตูล) 2. เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ […]