รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครวิศวกรโยธา(ป.ตรี มีใบอนุญาต)และนักโภชนาการ(ป.ตรี) 20-28ก.พ.62

    โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยอาหาร 2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ รพ.เพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 20-28 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ปวช.เงินเดือน13,400 บัดนี้-5เม.ย.60

  สำนักตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 10 (พิษณุโลก) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (หากปฏิบัติงานต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป รับเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก 4,000 บาท รวมเป็นเงินเดือน 13,400 บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา – สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 22 มี.ค.-5 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการได้ที่  – สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 122 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5532-2713-6 ต่อ […]

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

(37อัตรา)รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปกศ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายเดือน) 1. ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง และทางช่างโยธา 2. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา (หญิง 2 อัตรา ชาย 1 อัตรา) เงินเดือน 6,552 บาท – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 4. พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (สำหรับวุฒิ ม.6) 6,738 บาท […]

(ด่วน)สำนักงานขนส่งเพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน13,075 บัดนี้-29พ.ย.59

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 13,075 บาท (สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้) สัญญาจ้าง : เดือน ธ.ค.59-ก.ย.60 ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 168 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 23-29 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5672-1120 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม