(8อัตรา)กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิอนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี รับสมัคร21ก.ค.-11ส.ค.59

กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ 21-29 ก.ค.59  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม (ประมงชัยนาท) 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) เงินเดือน : […]