สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี6-26ก.ย.61

Advertisement     สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-26 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม