กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 7-15ก.พ.62

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 7-15 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3570-4171 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61

    กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นาฏศิลปิน (ด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์ คีตศิลปิน (สากล) (หญิง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จิตรกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย ทางจิตรกรรมสากล  นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา – วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป – […]

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครบรรพชิต/บุคคลทั่วไปสอบเป็นบุคลากร-ลูกจ้าง49อัตรา บัดนี้-31ส.ค.61

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำนวน 49 อัตรา บุคลากรประเภทวิชาการ ๒๑ อัตรา (ป.โท ป.เอก) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  บุคลากรประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๔ อัตรา (ป.ตรี ป.โท) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ลูกจ้างประเภทวิชาการ ๒ อัตรา (ป.เอก) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ลูกจ้างประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๓ อัตรา (ป.ตรี ป.โท) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดรับสมัครบัดนี้-๓๑ ส.ค.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.เว้นวันอาทิตย์วันธรรมสวนะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๒๐กันยายน ๒๕๖๑ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ *ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง๑๐๒อาคารสำนักงานอธิการบดีมจรวังน้อยและหน้าเว็บไซต์กองกลางwww.central.mcu.ac.th **ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ ***รายละเอียดสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกองกลางสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.โทร.๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ต่อ๘๘๐๔อาคารสำนักงานอธิการบดีมจรวังน้อยอยุธยา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา9-13ก.ค.61

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 9-13 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.17-25เม.ย.61

    กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาพาณิชยการ เงินเดือน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 17-25 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035 335 085 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม