คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก ภาษามลายู บัดนี้-29มี.ค.62

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก ภาษามลายู+TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0-7428-9541 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-24 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.รับสมัครเป็นนักวิชาการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน17,290 สมัครออนไลน์/สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-1มี.ค.62

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Social Advertising หากมีทักษะการออกแบบ หรือสามารถใช้โปรแกรมการออกแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางระบบออนไลน์ บัดนี้-1มี.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 6904-7 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 2-6ก.ค.61

    กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 2-6 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี14-20มี.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอและยื่่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 14-20 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.ย.60

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (นโยบายและแผน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง – ป.ตรี 17,290 บาท – ป.โท 21,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – รับสมัครผู้มีวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางด้านการบริหาร การตลาดและประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นสาขาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ – มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ความรู้ด้านการวิเคราะห์/มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี – พร้อมทำงานหนัก (work hard) เปิดรับสมัครบัดนี้-29 ก.ย.60 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7428-6904-7 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.23-29ส.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เงินเดือน 11,280 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 3 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทยะลา 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 , 12,410 บาท (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 […]

1 2