กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ในสถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. พนักงานเงินและบัญชี รับสมัคร/ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. พนักงานประจำสำนักงาน รับสมัคร/ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.13-20ก.พ.62

    กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยการ/บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิจ ประสบการณ์ทางด้านการดูแลระบบสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย งานบริหารงานทั่วไป หมู่ 11 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายในวันที่ 13-20 ก.พ.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-3403-2488 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.7-16พ.ย.61

    สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ภายในวันที่ 7-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4241 2429 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม