โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21-25ม.ค.62

    โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 8 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 21-29 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-8ส.ค.61

    วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ภายในวันที่ 1-9 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มทบ.25รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 บัดนี้-20ก.ค.61

    มณฑลทหารบกที่ 25 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 บัดนี้-20 ก.ค.61      

สนง.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี 16-20ม.ค.60 เงินเดือน18,000

จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 16-20 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(14อัตรา)กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ปวช./ป.ตรี 29ส.ค.-4ก.ย.59

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 14 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ปวช./ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เลขที่ 158 หมู่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่ 29 ส.ค.-4 ก.ย.59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4404 0003 หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม        

(8อัตรา)กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิอนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี รับสมัคร21ก.ค.-11ส.ค.59

กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ 21-29 ก.ค.59  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม (ประมงชัยนาท) 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) เงินเดือน : […]