สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 4-8ก.พ.62

    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, สถานทีพัฒนาที่ดินชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี, นครนายก, ลพบุรี, นครปฐม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 2. ได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 4-8 […]

(15อัตรา)เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 7-15ก.ย.59

เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7-15 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้    

(62อัตรา) เทศบาลตำบลสามชุก รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช. บัดนี้-8ก.ย.59

เทศบาลตำบลสามชุก จ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาตำบลสามชุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 62 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/วุฒิ ปวช. รับสมัคร 29 ส.ค.-8 ก.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด