จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 บัดนี้-25ม.ค.60

จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ขอรับและยื่นใบสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ภายในวันที่ 19-25 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวส.13-26ธ.ค.59 เงินเดือน13,285

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ จบ วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 ภายในวันที่ 13-26 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม